ENG   SVE


ETUSIVU
TILINTARKASTUS
KONSULTOINTI
TILINTARKASTAJAT
YHTEISTYÖKUMPPANIT
KOULUTUS
AJANKOHTAISTA
OHJEET&MALLIT
YHTEYSTIEDOT

LÄHETÄ SÄHKÖPOSTIA

FABO FABO TWITTER

päivitetty 9.6.2015
EXPERTKEDJA AV REVISORER I FINLAND

Tilintarkastus.fi är en finländsk sammanslutning av revisorer och experter inom juridik och beskattning.

Våra kunder består av SMF-företag, föreningar, bostadsaktiebolag och företagare runt om i Finland.

Vår service innehåller revision samt konsultering inom ekonomiförvaltning, företagsjuridik och beskattning.

Kedjands medlemmar ger också revisors uttalande och intyg. Vi gör också granskningar i olika projekter.

Vi konsulterar i frågor kring bokföring, bokslut och företagets administration.

Särskild expertis har vi i beskattning, generationsväxling och företagsarrangemang.

Kundnärhet, flexibilitet och företagsamhet är nyckeln i vår verksamhet, trots allt är vi ju företagare själv.

Ta kontakt och fråga mera.

Pukinmäenaukio 4, FIN-00720 Helsingfors | 09 752 1422
© Copyright Suomen Tilintarkastusammattilaiset