ENG   SVE


ETUSIVU
TILINTARKASTUS
KONSULTOINTI
TILINTARKASTAJAT
YHTEISTYÖKUMPPANIT
KOULUTUS
AJANKOHTAISTA
OHJEET&MALLIT
YHTEYSTIEDOT

LÄHETÄ SÄHKÖPOSTIA

FABO FABO TWITTER

päivitetty 23.01.2018


TILINTARKASTAJAN VALINTA

Milloin tilintarkastaja on valittava?

Tilintarkastaja on valittava yhteisössä, jossa päättyneellä tai sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella (tai molemmilla) on täyttynyt vähintään kaksi seuraavista edellytyksistä:
  • taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa;
  • liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 200 000 euroa; tai
  • palveluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä.
Tilintarkastaja on kuitenkin aina valittava yhteisössä, jonka pääasiallisena toimialana on arvopapereiden omistaminen ja hallinta ja jolla on kirjanpitolain 1 luvun 8 §:ssä tarkoitettu huomattava vaikutusvalta toisen kirjanpitovelvollisen liiketoiminnan tai rahoituksen johtamisessa.

Sen lisäksi, mitä tilintarkastuslaissa säädetään, asunto-osakeyhtiössä on AsOYL 9 luvun 5 §:n mukaan valittava tilintarkastaja, jos:

1) yhtiön rakennuksessa tai rakennuksissa on vähintään 30 huoneistoa; tai

2) osakkeenomistajat, joilla on vähintään yksi kymmenesosa kaikista osakkeista tai yksi kolmasosa kokouksessa edustetuista osakkeista, vaativat sitä varsinaisessa yhtiökokouksessa tai yhtiökokouksessa, jossa asia kokouskutsun mukaisesti on käsiteltävä.

Jos yhteisöllä ei ole tilintarkastuslain 2 luvun 2 §:n mukaista velvollisuutta valita tilintarkastajaa, yhtiöjärjestyksessä, yhtiösopimuksessa tai säännöissä voidaan määrätä tilintarkastuksesta sekä useamman tilintarkastajan valinnasta.

Velvollisuudesta toimituttaa tilintarkastus on tarkemmat säännökset tilintarkastuslain 2 luvussa.

Tilintarkastaja

Tilintarkastajaksi voidaan valita vain hyväksytty tilintarkastaja. Tilintarkastuslaissa tilintarkastajalla tarkoitetaan vain hyväksyttyä HT- tai KHT-tilintarkastajaa sekä tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastus.fi -ketjuun kuuluvat tilintarkastajat ovat erityisesti PK-yritysten ja yhteisöjen parissa toimivia HT- ja KHT-tilintarkastajia. Kukin jäsen toimii oman yrityksensä tai tilintarkastusyhteisönsä nimissä ja solmii toimeksiantosuhteen suoraan tilintarkastuksen kohteena olevan yhteisön kanssa.

Tutustu Tilintarkastus.fi -ketjun tilintarkastajiin.

Tilintarkastuksesta eri yhteisömuodoissa

Alla olevien linkkien takaa löytyy tarkempaa tietoa tilintarkastuksesta eri yhteisöissä:
Pukinmäenaukio 4, 00720 Helsinki | 09 752 1422
© Copyright Suomen Tilintarkastusammattilaiset